Podnikanie na Slovensku

Premýšľate nad začiatkom podnikania, ale nie ste si ešte celkom istý, aká forma bude pre vás tou najideálnejšou? Dôležité je byť informovaný. Podnikanie je snom takmer každého. Podnikanie, ale nekončí vždy iba ziskom. Dôležité je pred začiatkom podnikania byť dostatočne informovaný o rôznych variantách tejto činnosti. Podnikať totiž môžete nielen ako samostatne zárobkovo činná osoba – teda živnostník. Ale aj ako právnická osoba. A to viacerými formami. Medzi jednotlivými sú rozdiely. Pokiaľ získanie živnosti je oveľa jednoduchšie ako založenie s.r.o., obe ale majú svoje pozitíva.

biznis

Živnosť vs. s.r.o.

Pri živnosti figuruje podnikateľ ako fyzická osoba. To znamená, že pri výkone činností ako živnostník ručíte celým svojím majetkom a zodpovednosť je priamo na vás. Pri s.r.o. je to ale naopak. S.r.o. je právnická osoba- je to ona firma, ktorá zodpovedá za záväzky a pohľadávky. Teda nie je to priamo zakladateľ alebo zakladatelia, kto ručí svojím majetkom. Živnosť vybavíte jednoducho online žiadosťou alebo návštevou jednotného kontaktného centra – odbor živnosti. Potrebujete vypísané tlačivo žiadosti o zriadenie živnosti, doklad o trvalom pobyte – ak nie ste vlastník nehnuteľnosti, potrebujete súhlas všetkých vlastníkov danej nehnuteľnosti na zriadenie živnosti na tejto adrese. To je všetko! Ak ale žiadate o viazanú alebo remeselnú živnosť, budete potrebovať aj doklad o dosiahnutom vzdelaní v obore a v niektorých prípadoch aj dokladovanie praxe v obore.

kúpte si s.r.o. na kľúč

Založenie s.r.o. je oveľa zložitejším procesom. Okrem vybavenia živnosti pre s.r.o. budete potrebovať vybaviť viac administratívy. Čaká vás vybratie konateľa, dozornej rady, spísanie zakladateľskej listiny, zahlásenie do obchodného registra a mnohé ďalšie úkony. Dobrou správou ale je, že ak nechcete podstúpiť tento zdĺhavý proces, je možné siahnuť po ready made s.r.o.. Je to v podstate s.r.o., ktorá je už založená so všetkými potrebnými administratívnymi úkonmi. Tak povediac s.r.o. na kľúč a bez starostí. Tieto spoločnosti http://www.opis.gov.sk/ nikdy nepodnikali a vstupujú do biznisu s čistým štítom. Navyše máte možnosť sa pri nejasnostiach obrátiť na právnu poradu, ktorá je k dispozícii počas celého procesu kúpy spoločnosti.