Človek nie je vždy pánom situácie

Možno žijete v mylnom presvedčení, že človek je najvyvinutejší organizmus na planéte. Pravdou ale môže byť aj opak. Možno žijeme vo svojej bubline. Okrem človeka prešlo dlhou cestou aj veľa iných živých organizmov. Sú to nielen zvieratá, ktoré boli nútené prispôsobiť sa neustále sa meniacim klimatickým podmienkam. Našu pozornosť si zaslúžia aj rastliny. Ich potenciál ale vnímame iba sporadicky. Nedávno prišla so svojím názorom na vývoj schopností rastlín molekulárna biologička Michaela Havrlentová. Jej názor rozhodne stojí minimálne na zamyslenie. Je totiž toho názoru, že rastliny majú schopnosť priamo ovládať človeka.

človek a príroda

Jej tvrdenia sú skutočne zaujímavé a rozhodne budeme sledovať tento výskum aj v budúcnosti. Ako by obstál človek v ekosystéme, kde by jeho primárne funkcie boli ovládané externe, bol by schopný zachovať si svoju ,,jasnú myseľ,,? Alebo by bol schopný meniť svoje správanie pod vplyvom určitých látok, pôsobiacich v jeho okolí. Rastliny nie sú v modernej dobe až tak lukratívnym a zaujímavým odvetvím ako je napríklad robotika. Kým z jednej sme unesený a udivený, možno nám pomaly utekajú oveľa väčšie objavy, ktoré sa človeka ako takého dotýkajú oveľa viac.

kam pokročila veda pri skúmaní rastlín

Možno je ich najsilnejšou prednosťou ich nenápadnosť, vďaka ktorej im človek dáva priestor pre nerušený vývoj. Ako je teda možné, že samostatné rastliny dokážu medzi sebou komunikovať. Dokážu si pamätať a vedia reagovať na stres. Je naozaj skutočne zaujímavé čítať vedecké práce, ktoré popisujú rastliny ako inteligentné formy organizmov. Pri niektorých poznatkoch je až desivé uvedomovať si, že rastliny tvoria to prostredie vďaka ktorému človek žije. Naskytuje sa teda otázka ako budú rokmi reagovať iné živé organizmy, napríklad rastliny na človeka. Budeme stále braný ako silnejší organizmus? Pri dnešnom správaní sa človeka voči prírode, nám ostáva iba dúfať, že táto krehká rovnováha medzi organizmami na planéte ostane zachovaná. Človek by sa teda mohol správať voči prírode ohľaduplnejšie.