Podnikajte okamžite

Nepatríte k trpezlivým ľuďom a podnikať so svojou spoločnosťou by ste chceli okamžite, no odrádza Vás zdĺhavé prípravné konanie? Nevadí, odpoveďou je ready made. Je to pomerne neznámi výraz. Na Slovensku máme nielen firmy, ktoré pomôžu s kompletnou realizáciou s.r.o. – spoločnosti s ručením obmedzeným. Ale aj odborníkov na ready made s.r.o.. Jedná sa o predaj spoločností s ručením obmedzeným. Väčšina týchto spoločností bola založená iba za účelom ďalšieho predaja. Súčasťou dokumentácie je teda aj garancia toho, že firma nedisponuje záväzkami voči úradom, poisťovniam alebo dodávateľom. O všetkom ste vopred informovaný.

podnikanie

Za spoločnosť môžete konať okamžite po podpise dokumentov o prevode OP. Takpovediac celý ten zdĺhavý administratívny proces preskočíte a pristúpite iba k podpisu konečných dokumentov. Získanie kapitálovej spoločnosti týmto spôsobom je teda vhodné pre tých podnikateľov, ktorý neradi čakajú. Napriek tomu ste plne informovaný a máte o danej spoločnosti prehľad. Všetky zmluvy sú vyhotovené advokátom a riadne pripravené. Bonusom je aj fakt, že sa vyhnete splateniu základného imania. To je aktuálne vo výške 5000 eur. Spoločnosť je v čase podpisu dokumentov zapísaná v Obchodnom registri – disponuje vlastným IČO a rovnako je už vlastníkom svojho DIČ – teda daňového identifikačného čísla, potrebného pre podnikanie.

podpis dokumentov

Okrem novozaložených spoločností sú k dispozícii aj spoločnosti s históriou. Tieto sú ale taktiež bez pohľadávok a záväzkov. Fakt, že daná spoločnosť už disponuje svojou históriou je predpoklad pre úspešné získanie úveru v banke alebo splnenie podmienky pri žiadostiach v tenderoch eurofondov. Plánujete mať s.r.o. alebo s.r.o. s DPH. V tomto prípade ako platca DPH už daná spoločnosť má IČ DPH pridelené. Tieto spoločnosti ale nikdy nevykonávali činnosť. Ponuka spoločností je naozaj bohatá. Predaj ready made s.r.o. sa na našom území stáva čoraz viac obľúbenou alternatívou pre zriaďovanie spoločnosti s ručením obmedzeným.